Studentská soutěž SVOČ 2024
v matematice a informatice

24. ročník
Finále 26.–28. 5 2024, Olomouc

úvodní informace

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice se uskuteční 26.–28. 5. 2024 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhá v následujících šesti sekcích (po sloučení):

 • M1+M2
  M1 Matematická analýza — teorie funkcí a prostory funkcí
  M2 Matematická analýza — teorie diferenciálních a integrálních rovnic
 • M3+M4
  M3 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
  M4 Ekonometrie a finanční matematika
 • M5+M6
  M5 Matematické struktury — algebra, topologie a geometrie
  M6 Matematické struktury — teorie grafů a kombinatorika
 • M7+M8
  M7 Aplikovaná matematika — numerická analýza
  M8 Aplikovaná matematika — matematické modely dynamiky
 • I1+I2
  I1 Teoretická informatika
  I2 Umělá inteligence
 • I3+I4
  I3 Počítačová grafika a počítačové vidění
  I4 Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství

Společnost Seznam.cz věnuje vítězi sekce I1 + I2 Apple MacBook.

Výsledky

sborník abstraktů [pdf]

M1 + M2

1. místo David Kubíček (MFF UK, Praha)
Fine properties of functions and operators
2. místo Jakub Waclawek (FJFI ČVUT, Praha)
Optimal discrete Hardy inequalities of higher order
3. místo Mikuláš Kučera (FJFI ČVUT, Praha)
The Wave Equation with Dirac Damping
čestné
uznání
Jaromír Mielec (MFF UK, Praha), Extension of Sobolev homeomorphisms
Anna Kneselová (MFF UK, Praha), Maximal non-compactness of operators and embeddings

M3 + M4

1. místo Jaromír Macoun (MFF UK, Praha)
Competing risk models as an extension of standard survival analysis
Erik Mendroš (MFF UK, Praha)
Bivariate Simplicial Depth: Explicit Expression, Computation, and Applications
2. místo Jan Hanousek (MFF UK, Praha)
Dense Zeros
3. místo Ondřej Komora (MFF UK, Praha)
A copula-based scenario generation method for discrete data
Petr Raab (MFF UK, Praha)
Věty o univerzalitě a konzistenci neuronových sítí
čestné
uznání
Adéla Czolková (PřF UP, Olomouc), Statistická analýza dvourozměrných hustot v Bayesových prostorech
Aibat Kossumov (MFF UK, Praha), Linear Model Selection by Cross-Validation
Vendelín Vincze (FMFI UK, Bratislava), Analýza archetypov, jej aplikácie a meranie polarizácie v dátach

M5 + M6

1. místoAdam Rajský (MFF UK, Praha)
Weak saturation processes in multipartite hypergraphs
Michal Hevessy (MFF UK, Praha)
Countable dense homogeneity
2. místoŠtefánia Glevitzká (FMFI UK, Bratislava)
Estimation of vertex-transitive numbers for simple graphs
3. místo Filip Filipi (MFF UK, Praha)
Cykly translací v souvislých quandlech
čestné
uznání
Ondřej Macháč (MFF UK, Praha), Klasifikace konečně dimenzionálních modulů nad řetězcovými algebrami
Vojtěch David (MFF UK, Praha), Cardinality of the lattice of multi-sorted clones on a two-element domain
Lukáš Gáborik (FMFI UK, Bratislava), Manhattan and Chebyshev nowhere-zero flows

M7 + M8

1. místo Ivana Piačková (SvF STU, Bratislava)
The complementary volume method for hydrological modeling and its computational implementation in the environmental software NaturaSat
2. místo Ema Podhorská (SvF STU, Bratislava)
Aerodynamika v okolí cyklistu
Tomáš Hammerbauer (MFF UK, Praha)
Domain decomposition methods for the solution of partial differential equations using discontinuous Galerkin method
čestné
uznání
Ondřej Šrámek (FJFI ČVUT, Praha), Magnetické jevy ve spektru laterálně vázaných vrstev

I1 + I2

1. místo Ondřej Sladký (MFF UK, Praha)
Masked superstrings for efficient k-mer set representation and indexing
2. místo Adam Blažek (FJFI ČVUT, Praha)
Representation of complex numbers in redundant numeration systems
3. místo Tomáš Sourada (MFF UK, Praha)
Automatic inflection in Czech language
čestné
uznání
Richard Hardmann (FIT ČVUT, Praha), Improving current approaches to Min-Power Symmetric Connectivity
Adam Zahradník (FMFI UK, Bratislava), Exploring Advanced Reasoning Abilities of Large Language Models in Slovak

I3 + I4

1. místo Zuzana Mačicová (FMFI UK, Bratislava)
Adaptívne riadenie robota Artabana
2. místo Tomáš Homola (SvF STU, Bratislava)
Utilization of aerial laser scanning point cloud data for the study of habitats
3. místo Martin Halaj (FMFI UK, Bratislava)
Automatic Mesh Generation for Realistic Human Avatars

program

26. 5. 2024 (neděle)

14:00 – 17:00 a 18:00 – 23:00 ubytování na Kolejích gen. Svobody
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00
večeře (Bistro B6 v 6. patře PřF),
školení porotců v učebně 5.007 (5. patro PřF)

27. 5. 2024 (pondělí)

7:00 – 8:00 snídaně (Menza 17. listopadu)
8:30 – 9:00 registrace (před Aulou PřF, 2. patro, místnost 2.001)
9:00 – 10:00 zahájení, úvodní slovo (Aula PřF)
10:15 – 15:30 jednotlivé sekce v učebnách (přízemí PřF)
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (Menza 17. listopadu)
16:00 – 18:00 prohlídka města s průvodcem, exkurze varhan v Kostele sv. Mořice (sraz před budovou PřF v 16:00)
18:00 – 22:00 slavnostní raut (6. patro PřF)

28. 5. 2024 (úterý)

7:30 – 8:30 snídaně (Menza 17. listopadu)
do 10:00 check-out na Kolejích gen. Svobody
8:45 – 11:00
9:15 – 11:00
úschova zavazadel v učebně 5.007 (5. patro PřF)
9:00 – 11:00
9:30 – 11:00
vyhlášení výsledků soutěže (Aula PřF, 2. patro, místnost 2.001)

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích na Kolejích gen. Svobody, které se nachází v bezprostřední blízkosti hlavní budovy PřF UPOL na třídě 17. listopadu. Snídaně jsou zajištěny v Menze 17. listopadu nacházející se ve stejném areálu. Časy nástupu a odhlášení z ubytování a časy snídaní naleznete v programu.

orientační mapa

Porotci v jednotlivých sekcích

 • M1+M2
  Mgr. Martin Křepela, Ph.D., Katedra matematiky, FEL ČVUT, Praha
  prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, Bratislava
  prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, Dsc., Katedra matematické analýza a aplikací matematiky, PřF UP, Olomouc
 • M3+M4
  RNDr. Radim Navrátil, Ph.D., Ústav matematiky a statistiky, MUNI, Brno
  doc. RNDr. Daniel Klein, PhD., Ústav matematiky, PríF UPJŠ, Košice
  doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., Katedra matematické analýza a aplikací matematiky, PřF UP, Olomouc
 • M5+M6
  Ing. František Štampach, Ph.D., Katedra matematiky, FJFI ČVUT, Praha
  prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., Katedra matematiky, FJFI ČVUT, Praha
  doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FChPt STU, Bratislava
 • M7+M8
  RNDr. Jan Papež, Ph.D., MÚ AV ČR, v.v.i.
  prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., Katedra matematiky, SvF STU, Bratislava
  doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D., Katedra matematické analýza a aplikací matematiky, PřF UPOL, Olomouc
 • I1+I2
  RNDr. Vít Musil, Ph.D., Katedra teorie programování, FI MUNI, Brno
  prof. Gabriel Semanišin, PhD., Ústav matematiky, PríF UPJŠ, Košice
  Mgr. Jan Laštovička, Ph.D., Katedra informatiky, PřF UP, Olomouc
 • I3+I4
  Ing. Adam Novozámský, Ph.D., ÚTIA AV ČR, v.v.i.
  doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD., Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK, Bratislava
  Mgr. Petr Krajča, Ph.D., Katedra informatiky, PřF UP, Olomouc

Výběr z propozic SVOČ

Kompletní propozice jsou dostupné na stránkách České matematické společnosti.

Průběh závěrečného kola soutěže

 • Za každou přihlášenou práci se závěrečného kola zúčastní právě jeden soutěžící, který je v přihlašovacím formuláři uveden jako zodpovědný autor.
 • V rámci závěrečného kola soutěžící přednese referát o své soutěžní práci. Nejlepší práce budou oceněny diplomy a finančními odměnami. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky a přínos práce,
  • celkové zpracování práce,
  • přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 • Soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude zajištěno bezplatné ubytování a stravování. Úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.
 • Spoluautoři soutěžních prací se v případě zájmu mohou zúčastnit jako posluchači. Pořadatelé od nich v takovém případě mohou požadovat příspěvek na náklady spojené s jejich účastí.

Letos je na referát vyhrazen čas 15 minut, který může následovat až 5minutová diskuze.

GDPR

 • Pro zajištění vysoké odborné úrovně a objektivního hodnocení výsledků soutěže je seznam soutěžních prací závěrečného kola SVOČ zveřejněn v rozsahu jména a příjmení autorů, škola, název a abstrakt soutěžní práce.
 • Osobní údaje vyplňované v registračním formuláři pořadatelé nutně potřebují k úspěšnému zorganizování soutěže a bez jejich poskytnutí je účast v soutěži vyloučena. Uchovávají se tedy, v souladu s předpisy, po dobu nezbytnou a později mohou být použity pro účely vědecké a archívnické.
 • Místní pořadatel může v místě soutěže požádat soutěžící o písemný souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a dalších audiovizuálních záznamů, na kterých bude patrná totožnost soutěžících. Souhlas žádaný místními pořadateli na místě soutěže ohledně zveřejňování audiovizuálních záznamů vyžadujících souhlas není nutnou podmínkou účasti a případný nesouhlas nemá vliv na případné umístění a ocenění soutěžní práce.