Studentská soutěž SVOČ 2024
v matematice a informatice

24. ročník
Finále 26.–28. 5 2024, Olomouc

úvodní informace

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice se uskuteční 26.–28. 5. 2024 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž probíhá v následujících šesti sekcích (po sloučení):

 • M1+M2
  M1 Matematická analýza — teorie funkcí a prostory funkcí
  M2 Matematická analýza — teorie diferenciálních a integrálních rovnic
 • M3+M4
  M3 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
  M4 Ekonometrie a finanční matematika
 • M5+M6
  M5 Matematické struktury — algebra, topologie a geometrie
  M6 Matematické struktury — teorie grafů a kombinatorika
 • M7+M8
  M7 Aplikovaná matematika — numerická analýza
  M8 Aplikovaná matematika — matematické modely dynamiky
 • I1+I2
  I1 Teoretická informatika
  I2 Umělá inteligence
 • I3+I4
  I3 Počítačová grafika a počítačové vidění
  I4 Aplikovaná informatika a softwarové inženýrství

Společnost Seznam.cz věnuje vítězi sekce I1 + I2 Apple MacBook.

program

26. 5. 2024 (neděle)

14:00 – 17:00 a 18:00 – 23:00 ubytování na Kolejích gen. Svobody
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00
večeře (Bistro B6 v 6. patře PřF),
školení porotců v učebně 5.007 (5. patro PřF)

27. 5. 2024 (pondělí)

7:00 – 8:00 snídaně (Menza 17. listopadu)
8:30 – 9:00 registrace (před Aulou PřF, 2. patro, místnost 2.001)
9:00 – 10:00 zahájení, úvodní slovo (Aula PřF)
10:15 – 15:30 jednotlivé sekce v učebnách (přízemí PřF)
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (Menza 17. listopadu)
16:00 – 18:00 prohlídka města s průvodcem, exkurze varhan v Kostele sv. Mořice (sraz před budovou PřF v 16:00)
18:00 – 22:00 slavnostní raut (6. patro PřF)

28. 5. 2024 (úterý)

7:30 – 8:30 snídaně (Menza 17. listopadu)
do 10:00 check-out na Kolejích gen. Svobody
8:45 – 11:00 úschova zavazadel v učebně 5.007 (5. patro PřF)
9:00 – 11:00 vyhlášení výsledků soutěže (Aula PřF, 2. patro, místnost 2.001)

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích na Kolejích gen. Svobody, které se nachází v bezprostřední blízkosti hlavní budovy PřF UPOL na třídě 17. listopadu. Snídaně jsou zajištěny v Menze 17. listopadu nacházející se ve stejném areálu. Časy nástupu a odhlášení z ubytování a časy snídaní naleznete v programu.

orientační mapa

Porotci v jednotlivých sekcích

 • M1+M2
  Mgr. Martin Křepela, Ph.D., Katedra matematiky, FEL ČVUT, Praha
  prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, Bratislava
  prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, Dsc., Katedra matematické analýza a aplikací matematiky, PřF UP, Olomouc
 • M3+M4
  RNDr. Radim Navrátil, Ph.D., Ústav matematiky a statistiky, MUNI, Brno
  doc. RNDr. Daniel Klein, PhD., Ústav matematiky, PríF UPJŠ, Košice
  doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., Katedra matematické analýza a aplikací matematiky, PřF UP, Olomouc
 • M5+M6
  Ing. František Štampach, Ph.D., Katedra matematiky, FJFI ČVUT, Praha
  prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., Katedra matematiky, FJFI ČVUT, Praha
  doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FChPt STU, Bratislava
 • M7+M8
  RNDr. Jan Papež, Ph.D., MÚ AV ČR, v.v.i.
  prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., Katedra matematiky, SvF STU, Bratislava
  doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D., Katedra matematické analýza a aplikací matematiky, PřF UPOL, Olomouc
 • I1+I2
  RNDr. Vít Musil, Ph.D., Katedra teorie programování, FI MUNI, Brno
  prof. Gabriel Semanišin, PhD., Ústav matematiky, PríF UPJŠ, Košice
  Mgr. Jan Laštovička, Ph.D., Katedra informatiky, PřF UP, Olomouc
 • I3+I4
  Ing. Adam Novozámský, Ph.D., ÚTIA AV ČR, v.v.i.
  doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD., Katedra aplikovanej informatiky, FMFI UK, Bratislava
  Mgr. Petr Krajča, Ph.D., Katedra informatiky, PřF UP, Olomouc

Výběr z propozic SVOČ

Kompletní propozice jsou dostupné na stránkách České matematické společnosti.

Průběh závěrečného kola soutěže

 • Za každou přihlášenou práci se závěrečného kola zúčastní právě jeden soutěžící, který je v přihlašovacím formuláři uveden jako zodpovědný autor.
 • V rámci závěrečného kola soutěžící přednese referát o své soutěžní práci. Nejlepší práce budou oceněny diplomy a finančními odměnami. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky a přínos práce,
  • celkové zpracování práce,
  • přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 • Soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude zajištěno bezplatné ubytování a stravování. Úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.
 • Spoluautoři soutěžních prací se v případě zájmu mohou zúčastnit jako posluchači. Pořadatelé od nich v takovém případě mohou požadovat příspěvek na náklady spojené s jejich účastí.

Letos je na referát vyhrazen čas 15 minut, který může následovat až 5minutová diskuze.

GDPR

 • Pro zajištění vysoké odborné úrovně a objektivního hodnocení výsledků soutěže je seznam soutěžních prací závěrečného kola SVOČ zveřejněn v rozsahu jména a příjmení autorů, škola, název a abstrakt soutěžní práce.
 • Osobní údaje vyplňované v registračním formuláři pořadatelé nutně potřebují k úspěšnému zorganizování soutěže a bez jejich poskytnutí je účast v soutěži vyloučena. Uchovávají se tedy, v souladu s předpisy, po dobu nezbytnou a později mohou být použity pro účely vědecké a archívnické.
 • Místní pořadatel může v místě soutěže požádat soutěžící o písemný souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a dalších audiovizuálních záznamů, na kterých bude patrná totožnost soutěžících. Souhlas žádaný místními pořadateli na místě soutěže ohledně zveřejňování audiovizuálních záznamů vyžadujících souhlas není nutnou podmínkou účasti a případný nesouhlas nemá vliv na případné umístění a ocenění soutěžní práce.